Bijeenkomst inschrijfmodule

Bijeenkomst inschrijfmodule

Op woensdagmiddag 27 november zijn 7 scholen naar Leiden gekomen om te praten over hun ervaringen met maatwerkroosters, keuzelessen en de inschrijfmodule. Elke school werd gevraagd om op gekleurde post-its te schrijven wat er op dit moment al goed gaat, wat er beter kan, en waar op dit moment niet aan is gedacht. Tijdens het voorstelrondje werd al duidelijk dat de scholen diverse onderwijssystemen aanbieden, waarbij al snel bleek dat de huidige functionaliteit beter aansluit op het ene concept dan op het andere. Enkele scholen hebben een aparte maatwerkcoördinator, maar op de meeste scholen is dit de roostermaker.

Alvorens de post-its behandeld werden, kwam er al direct een discussie op gang waarom een leerling niet zelf mag aangeven of hij naar een reguliere les gaat, of een keuzeles. Dit blijkt een lastig punt te zijn. Sommige leerlingen mogen voor de meeste vakken zelf kiezen wat ze gaan doen. Er zijn echter altijd uitzonderingen. Bijvoorbeeld, moet er worden afgevangen dat een leerling tijdens een regulier blokuur gym het eerste lesuur naar een keuzeles gaat? De ene school gaf aan dat dat niet zou mogen, een andere school geeft aan dat de leerling ook zelf verantwoordelijkheid heeft.

Bovenstaande is slechts één van de vele punten waar over gepraat en gediscussieerd is. We hebben veel wensen en ideeën gehoord en zullen de input gebruiken bij het bepalen van de verbeteringen aan de inschrijfmodule