Decaan

Eigen keuzeformulieren opstellen

U kunt in het portal eenvoudig uw eigen keuzeformulieren opstellen. Keuzeformulieren van vorig jaar kunt u zelfs hergebruiken of kopiëren. Zo sluit uw formulier altijd aan bij de keuzemogelijkheden van uw school.

Leerlingen vullen pakketkeuzes in

U kunt leerlingen machtigen om hun eigen keuzepakket online volgens het formulier in te vullen. Leerlingen kunnen dan ook thuis met hun ouders het keuzeformulier doorlopen. Tot de decaan akkoord geeft, of de datum is verstreken kunnen leerlingen hun pakket nog wijzigen.

Overname van pakketten van vorig jaar

Leerlingen kiezen niet elk jaar een nieuw pakket, u hoeft deze pakketten uiteraard ook niet elk jaar opnieuw in te vullen of te importeren. U kunt in het portal de pakketten van vorig jaar eenvoudig overnemen in het nieuwe schooljaar. Zo heeft u de gegevens direct op orde, ook voor de formatiebeheerder en de roostermaker.