Keuzeroosters

Keuzeroosters bieden de school de mogelijkheid om het onderwijsaanbod flexibeler aan te bieden door de leerlingen de mogelijkheid te geven meer of minder lessen te volgen van een vak. Dit wordt gedaan door een gedeelte van het onderwijsprogramma als keuzelessen aan te bieden.

KEUZEBAND(EN)

Een organisatievorm die op veel scholen scholen al vele jaren wordt gebruikt. Op één of meerdere vaste momenten in het rooster worden er keuzemomenten aangeboden waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven.

KEUZEBLOK(KEN)

Een organisatievorm waar grotere delen van het rooster zijn gereserveerd voor keuzemomenten. De verplichte lessen staan dan bijvoorbeeld ’s ochtends en duren ook wat langer (bijvoorbeeld 60 of 80 minuten per les). In de middag krijgt de leerling de mogelijkheid zelf te kiezen voor extra lessen van een vak of bijvoorbeeld huiswerkondersteuning.

FLEXIBEL KEUZEROOSTER

Een organisatievorm waarbij geen centrale vaste keuzemomenten zijn, maar waarbij de keuzemomenten volledig afhankelijk zijn van het rooster en het vakkenpakket van de leerling.

KEUZELESSEN PER GROEP OF PER VAK

U kunt op twee manieren keuzelessen aanbieden voor leerlingen, per groep of per vak.

Groepskeuzelessen zijn lessen waarbij de leerlingen uit een specifieke lesgroep zich mogen inschrijven voor de keuzeles. Dus bijvoorbeeld alleen de leerlingen uit biol1 in havo 4.

Bij vakkeuzelessen mogen alle leerlingen met dat vak in hun pakket zich inschrijven voor de keuzeles, dus alle leerlingen met biologie op havo 4-niveau.

KEUZELESSEN ORGANISEREN VOOR HET VAK

In het portal kan de formatiebeheerder en/of roostermaker de vakkeuzelessen inplannen, afhankelijk van het aantal leerlingen dat het vak op dit niveau gekozen heeft. Aansluitend kan de lessenverdeling gedaan worden, waarna de roostermaker met de lessen aan de slag kan.

FORMATIE EN VAKKEUZELESSEN

Vakkeuzelessen kunt u eenvoudig verwerken in uw formatie.

Voor vakkeuzelessen kunt u, net als voor reguliere lessen, de lesvergoeding aanpassen. Docenten die via de lessenverdeling op vakkeuzelessen zijn gezet, kunnen hiervoor dus een hogere of lagere klokuurvergoeding krijgen. Deze vakkeuzelessen zijn uiteraard ook te zien op de formatiekaart van de docent.

DEELNAME AAN DE LES IS VERPLICHT OF OPTIONEEL

Voor zowel vakkeuzelessen als groepskeuzelessen is de deelname optioneel. Dat betekent dat een leerling ingeschreven moet worden voor de les. Dit kan door de leerling zelf gedaan worden, door de roostermaker of door een maatwerkcoördinator zoals een mentor, coach of teamleider.

Staat een keuzeles onverhoopt tegelijkertijd met een reguliere les geroosterd, dan wordt de leerling verwacht bij de reguliere les. De roostermaker of maatwerkcoördinator kan aangeven dat een leerling wordt afgemeld bij een reguliere les om naar een keuzeles toe te gaan.

AANSTUREN VAN ONDERWIJSKUNDIGE RANDVOORWAARDEN

Keuzeroosters vragen om eigen randvoorwaarden om te zorgen dat u het rooster krijgt wat u voor ogen heeft. Onderwijskundig kunt u dus een aantal nieuwe instellingen doen.

Zo kunt u aangeven hoeveel keuzelessen u per dag wilt, en hoe bezwaarlijk het is als vakkeuzelessen van hetzelfde vak tegelijkertijd geroosterd worden.

Bovendien kunt u aangeven wat de wenselijke volgorde is van groepskeuzelessen en reguliere lessen, en of beide lessen samen een blokuur mogen vormen.

AANSTUREN VAN GEWENSTE LEERLINGROOSTERS

Naast de onderwijskundige aansturing, is er ook op het niveau van leerlingroosters veel in te stellen.

Zo kunt u voorwaarden maken voor zo min mogelijk botsingen met reguliere lessen, waarbij de software kijkt naar alle keuze- en maatwerklessen, alleen vakkeuzelessen, alleen groepskeuzelessen, vak- én groepskeuzelessen of alleen maatwerklessen.

Daarnaast kunt u sturen op een zo evenwichtig mogelijke verdeling van alle keuzelessen (botsingsvolume). Zodat u op verschillende keuzemomenten ongeveer evenveel aanbod van keuzelessen hebt.

Banduren van keuzelessen zijn via telgroepen te realiseren.

ROOSTERWEERGAVE VOOR LEERLINGEN

In het rooster van leerlingen staan keuzelessen aangegeven met een plus-teken. Per positie kunnen meerdere keuzelessen staan. De maatwerkcoördinator kan leerlingen aanmelden voor de keuzelessen.

OVERZICHTSROOSTERS VOOR TEAMLEIDERS EN COÖRDINATOREN

Voor teamleiders en maatwerkcoördinatoren zijn er nieuwe overzichtsroosters waarin zij per afdeling de keuzeroosters van leerlingen kunnen zien. Ook hierin zijn de keuzelessen aangegeven met een plus-teken.

LEERLINGSTATISTIEK 

Wanneer u werkt met keuzeroosters is het belangrijk om goed in de gaten te kunnen houden hoeveel lessen leerlingen kunnen volgen en hebben gevolgd. In het portal kunt u overzichtelijk en per leerling de leerlingstatistiek in beeld brengen. U ziet hoeveel lessen een leerling al gevolgd heeft, en wat er nog verwacht wordt voor de rest van het schooljaar.

INSCHRIJFMODULE VOOR KEUZELESSEN

Uiteraard is het wenselijk dat naast de maatwerkcoördinator ook de leerlingen zelf zich kunnen inschrijven voor keuzelessen. Via inschrijfprocedures kunnen de keuzemogelijkheden voor leerlingen opengezet worden, maar ook mentoren kunnen de rechten krijgen om inschrijvingen van de leerlingen te regelen.
 

AANSLUITING MET LEERLINGADMINISTRATIE

Keuzeroosters zijn altijd individuele lesroosters. Dit betekent dat deze roosters geïmporteerd kunnen worden in het leerlingadministratiesysteem als hierbij per leerling individuele afspraken worden aangemaakt.

Voor zowel Magister als Somtoday zijn er automatische webservicekoppelingen beschikbaar, waarmee de keuzeroosters ingelezen worden. We adviseren u voor meer informatie contact op te nemen met uw leverancier.