Roostermakers

Innovatieve roosterautomaten

Als roostermaker met Zermelo roostert u met automaten. U heeft niet de beschikking over één roosterautomaat, maar een grote verscheidenheid aan innovatieve roosterautomaten. Iedere automaat heeft zijn eigen specialisme om het rooster te verbeteren. Door deze automaten in verschillende combinaties toe te passen, bereikt u een optimaal eindresultaat van uw rooster. Hierbij wordt zo veel mogelijk computerkracht gebruikt. Met de Zermelo-software is het mogelijk meerdere computers tegelijk uw rooster te laten optimaliseren, waarbij er met meerdere varianten van uw rooster wordt gewerkt. Door deze (interne) roostercompetitie komt het beste rooster bovendrijven.

Voorbereiding door decanen, mentoren, teamleiders en formatiebeheerder

U hoeft als roostermaker niet alle informatie zelf te verzamelen. Met behulp van het Zermelo Portal kunt u collega’s zelf de informatie in laten vullen. De formatiebeheerder, decaan, mentoren, teamleiders en sectieleiders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren, als roostermaker downloadt u de gegevens om ermee te roosteren.

 

Roosteren op individueel leerlingniveau

Iedere leerling is belangrijk. Daarom is onze software volledig gericht op de individuele leerling. Per leerling kunt u voorwaarden instellen voor het rooster of de lesgroepindeling.

Roosteren op individueel niveau heeft als extra krachtige optie dat tijdens het oplossen van een roosterprobleem een leerling eventueel van groep kan veranderen (binnen het gestelde clusterschema).

Efficiënt organiseren van de toetsweek

U kunt de geplande toetsen automatisch verdelen over de toetsperiode. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal toetsen dat een leerling per dag zou kunnen volgen. Vervolgens geeft u aan welke surveillanten en lokalen u aan de toets toekent. Net als het lesrooster is ook het toetsrooster met één druk op de knop te publiceren naar het webportal.