Roosters met maatwerkvakken

Een persoonlijk rooster met maatwerkvakken geeft de leerling de mogelijkheid extra vakken te volgen, te verdiepen of te versnellen. Het kan ook een prima uitkomst zijn voor topsportleerlingen of leerlingen die graag wat meer tijd willen besteden aan vakken waar ze minder goed in zijn.

VERBREDEN

Een leerling volgt een extra vak op z’n eigen afdeling (of op een lager niveau).

VERDIEPEN

Een leerling volgt één of meerdere vakken op een hoger niveau.

VERSNELLEN

Een leerling volgt één of meerdere vakken op zijn eigen niveau, maar in een hogere jaarlaag. Een leerling uit havo4 volgt bijvoorbeeld Engels in havo5.

MAATWERKVAKKEN VERDIEPEN EN VERSNELLEN

Een leerling die wil verdiepen of versnellen kan één of meerdere vakken op een andere afdeling volgen. Verschillende personen in de organisatie hebben de mogelijkheid deze wijziging aan te brengen.

HOE GAAT DE LEERLING DE LESSEN VOLGEN?

Een leerling die wil verbreden is eenvoudigweg een leerling met een extra vak in zijn pakket. U wilt dan wel graag een afweging kunnen maken in welke mate u formatief en roostertechnisch rekening gaat houden met deze keuze. Hoe graag we het ook willen, het is in de praktijk niet realistisch dat een leerling altijd de mogelijkheid heeft alle lessen te volgen. De leerling zal soms, in overleg met bijvoorbeeld zijn coach of maatwerkcoördinator, moeten beslissen aan welke lessen hij gaat deelnemen. We bieden de volgende opties aan:

  • Verplicht (standaard): een leerling moet alle lessen van een vak volgen
  • Sprokkelen: een leerling wil zoveel mogelijk lessen volgen
  • Zelfstudie: een leerling volgt een vak via zelfstudie, deelname aan lessen is minder belangrijk
  • Vrijstelling:  een leerling volgt geen lessen van een vak

MAATWERKLEERLINGEN EN FORMATIE 

Bij het vaststellen van de onderwijsvraag ziet u in één oogopslag het aantal leerlingen dat het vak op dit niveau wil gaan volgen.

In het scherm Geplande Groepen ziet u per vak op afdeling het aantal leerlingen dat het vak regulier wil volgen en het aantal leerlingen dat het vak wil sprokkelen. Leerlingen die het vak als zelfstudievak volgen en de leerlingen met een vrijstelling worden niet meegeteld bij het verwacht aantal leerlingen.

KLASSIKALE MAATWERKVAKKEN

Omdat leerlingen vakken op een hoger of lager niveau kunnen volgen, zal het steeds vaker voorkomen dat een leerling een oorspronkelijk klassikaal vak niet meer gaat volgen op zijn afdeling. Het is nu mogelijk om een vak pseudo-klassikaal te maken. Hiermee wordt aangegeven dat de groep een deel moet zijn van de stamklas. Ook tijdens het clusteren (met Phoenix) wordt er rekening gehouden met deze voorwaarde, zodat u wel optimaal kunt blijven profiteren van de voordelen die ‘klassikaliteit’ biedt.

Dit is ook een oplossing voor eventuele vrijstellingen die leerlingen hebben voor klassikale vakken. Dit speelt voornamelijk bij ckv en maatschappijleer.

AANMELDEN VAN LEERLINGEN MET MAATWERKVAKKEN

Maatwerkleerlingen kunnen wellicht niet alle lessen van een lesgroep volgen, toch moeten zij een verantwoordelijke docent hebben. Dit betekent dat we maatwerkleerlingen niet indelen in een lesgroep, maar aanmelden voor een lesgroep.

  • Er is een nieuwe automaat om leerlingen aan te melden bij een lesgroep.
  • Elke maatwerkleerling wordt voor een bepaald percentage meegeteld in de groepsgrootte.
  • Het scherm lesgroepindelingen is uitgebreid om maatwerkleerlingen toe te wijzen aan lesgroepen.

ROOSTEREN VAN MAATWERKVAKKEN

Bij het roosteren van maatwerkvakken is een andere aansturing nodig dan bij het maken van een regulier lesrooster. Maatwerklessen kunnen namelijk botsen met reguliere lessen. Om een zo optimaal mogelijk rooster te maken, sturen we met randvoorwaarden aan op zo min mogelijk botsingen tussen maatwerklessen en reguliere lessen.

PUBLICATIE VAN ROOSTERS MET MAATWERKVAKKEN

Roosters van maatwerkvakken worden met één druk op de knop gepubliceerd naar het portal. Bij deze publicatie wordt aangegeven of een leerling al dan niet verplicht aan de lessen moet deelnemen. Sprokkelleerlingen en zelfstudieleerlingen kunnen zich in de webapp nog inschrijven voor de lessen. Eventueel kan de coach of maatwerkcoördinator dit voor de leerling doen.

LEEERLINGSTATISTIEK

Wanneer u veel maatwerkleerlingen heeft, is het belangrijk om goed in de gaten te kunnen houden hoeveel lessen zij kunnen volgen en hebben gevolgd. In het portal kunt u overzichtelijk en per leerling de leerlingstatistiek in beeld brengen. U ziet hoeveel lessen een leerling al gevolgd heeft, en wat er nog verwacht wordt voor de rest van het schooljaar.

AANSLUITING MET LEERLINGADMINISTRATIE

Roosters met maatwerkvakken zijn altijd individuele lesroosters. Dit betekent dat deze roosters geïmporteerd kunnen worden in het leerlingadministratiesysteem als hierbij per leerling individuele afspraken worden aangemaakt.

Voor zowel Magister als Somtoday zijn er automatische webservicekoppelingen beschikbaar, waarmee de roosters met maatwerkvakken ingelezen worden. We adviseren u voor meer informatie contact op te nemen met uw leverancier.